Villkor för ansökan

Genom att registrera en ansökan om att bli ledare samtycker den sökande till att Bolaget behandlar personuppgifter om denne i den utsträckning som krävs för hantering av ansökan. Om sökanden inte antas som ledare åtar sig Bolaget sig att på begäran radera ingivna handlingar, såsom CV och referenser. Sökande är införstådd med att en registrerad ansökan inte medför någon rätt att bli antagen som ledare utan det är upp till Bolaget att i varje enskilt fall bedöma enskild sökandes lämplighet för uppdraget. Om sökande inte antas som ledare har Bolaget rätt att omgående, och utan föregående meddelande, stänga ner sökandens konto.